Svensk kvaitéts armering

Armeringen används för att fördelar belastningen och att förhindra att sprickor bildas i byggnadens olika partier. Det finns en mängd olika sorter av armering med kvalité och stål, och ofta har olika länder sin egna variant av armering. I Sverige var det tidigare vanligt med rakstål som har mycket goda svets- och bockningsegenskaper. Nu är det mer vanligt med stål i armeringen som har samma mekaniska egenskaper som tidigare men som har en bättre seghet. Sammansättningen av legeringar är helt avgörande för stålets egenskaper. Kolhalten påverkar till exempel segheten, mjukheten och svetsförmågan.

armering-standardnat-1
Standarnät
armering-envagsnat-1
Envägsnät
armering-fingerskarv-1
Fingerskarvsnät
armering-rullnat-1
Rullnät

Måttabell för armeringsstål:

Diamter/mm Antal meter Vikt KG/meter Vikt KG/styck
6 6 0,222 1,332
8 6 0,395 2,370
10 6 0,617 3,702
12 6 0,888 5,328
16 6 1,580 9,480
8 12 0,395 4,740
10 12 0,617 7,404
12 12 0,888 10,656
16 12 1,580 18,960
20 12 2,470 29,640
25 12 3,850 46,200
32 12 6,310 75,720

Ett urval av tillbehör för armering

markdistans armering
Markdistans Proffs – Kraftig markdistans för järn med en diameter upp till 16 mm och täckskikt från 15 till 120 mm.
markdistans armering
Kraftig och stapelbar markdistans för järn med diameter upp till 16 mm och täckskikt från 40 till 50 mm.
kil
Kil som underlättar uppregling av golv, fönster och dörrmontage.
isolerspik
Isolerspiken fäster isolerskivor mot varandra samt mot färsk betong.
isolerstift
Isolerstiftet fäster isolering mot härdad betong.
isolerstiftring
Isolerstiftring är en bricka för större tryckyta som passar både isolerspik och isolerstift.